FAQ OptimaSolar

Lees hieronder de meest gestelde vragen.
Mocht je vraag er niet bij staan neem dan gerust contact met ons op.

Een zonne-energie installatie is een complex iets en bestaat uit de volgende onderdelen:

Zonnepaneel: de zonnepanelen zetten licht om in elektrische energie. Meer licht betekent meer energie. Hoewel we ze zonnepanelen noemen, werken ze op licht. Dus ook op een bewolkte dag wordt er, hoewel wat minder, gewoon stroom opgewekt!

Omvormer: de panelen wekken gelijkstroom op, maar in huis gebruiken we wisselstroom. De omvormer zet de gelijkstroom die van de panelen komt om naar de wisselstroom

Optimizer: Een optimer zorgt ervoor dat het meest optimale rendement uit jouw panelen wordt gehaald. Indien 1 paneel schaduwplekken heeft, presteert dit minder maar de optimizers zorgen ervoor dat de overige panelen maximaal blijven presteren. Zonder optimizer bepaalt het zwakste paneel de hoeveelheid stroomafgifte van de gehele installatie. Als er geen kans op schaduwvorming bestaat, zijn optimizers niet nodig.

Optimizers worden ook wel eens mico-omvormers genoemd. Het belangrijkste verschil is dat optimizers werken met een centrale omvormer.

Wp (Watt Piek): staat voor ‘Watt piek’. Het Wattpiekvermogen op een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratoriumomstandigheden afgeeft. Voor Nederland is de standaard norm dat deze ideale omstandigheden voor 85% worden gehaald. Wij rekenen dus met een opbrengst van door de fabrikant opgegeven Wp vermogen van het panel x 85%.

kWp: staat voor ‘Kilowatt piek’. 1 kWp = 1000 Wp.

kWh: staat voor ‘kiloWatt uur’. 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW.

Mw: staat voor MegaWatt. 1 Mw = 1000 kWh

Meer dan 85% van de daken is geschikt voor het aanleggen van zonnepanelen.

Van belang zijn ondermeer de hellingshoek; deze mag niet groter zijn dan 60 graden.

Ook is de soort dakbedekking bepalend; daken van riet en zink zijn niet geschikt.

Natuurlijk is ook de ligging van belang. Daken die op het noorden liggen zijn niet geschikt. Het aantal zonnepanelen zou zo hoog zijn dat het niet meer rendabel is.

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren enorm gedaald, en zal niet veel meer dalen. Wel zullen er panelen komen met een nog hogere capaciteit. Hiervan heeft u er dan minder nodig, maar natuurlijk zal de aanschafprijs per paneel hoger zijn.

Maar misschien nog belangrijker in relatie tot het rendement is het feit dat de mogelijkheid van salderen van opgewekte stroom vanaf 2025 langzaam wordt afgebouwd. Daarom is het zaak nu nog te profiteren van deze heel gunstige regeling.

Als je zelf meer energie opwekt dan je verbruikt, lever je automatisch de stroom terug aan het elektriciteitsnet. Met de huidige salderingsregeling is het zo, dat je voor elke teruggeleverde kWh hetzelfde bedrag terugkrijgt als wat u betaalt voor elke kWh die u van het net afneemt. Deze manier van verrekenen wordt salderen genoemd en dit is een regeling van de overheid.

Tot 2023 wordt de teruggeleverde Kwh 1:1 verrekend met de verbruikte stroom.

Vanaf 2025 neemt deze verrekening jaarlijks af. In 2030 daalt deze verrekening naar 28% en is dus vanaf 2031 0.

Daarom is het juist nu, gebruik makend van de salderingsregeling, heel interessant om te investeren in een zonne-energie installatie.

De hoeveelheid energie die je zonnepanelen opwekken hangt van verschillende factoren af.

Het type en de capaciteit (WP) van het gekozen zonnepaneel, wel of geen optimizers geïnstalleerd, de ligging op je dak en de hellingshoek waarin de zonnepanelen op je dak zijn bevestigd.

Een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt per jaar 3.100 kWh. aan elektriciteit.

Als we uitgaan van een gemiddelde installatie van 12 zonnepanelen van 320 Wp, dan wek je 3.150 kWh per jaar op. Met een gemiddelde elektriciteitsprijs van € 0,23 per kWh bespaar je daarmee jaarlijks zo’n €725,- op je energierekening.

Zo’n installatie kost gemiddeld € 4.850,- inclusief BTW. Dit is dus € 4.008,- exclusief BTW.  Omdat je eigenlijk een soort energieleverancier wordt, wil de belastingdienst eenmalig een bedrag (zgn forfait) per 1000 Wp vermogen van je installatie. In dit geval bedraagt dit forfait € 80,-. Dit bedrag wordt verrekend met de terug te ontvangen btw.

Een netto investering van € 4.088 levert dus gemiddeld zo’n € 725,- per jaar op. Dit is een rendement van bijna 18%! En na 5,6 jaar heb je gratis energie!

Wel moet je ervan uitgaan dat na 15 jaar de omvormer moet worden vervangen. Dit kost gemiddeld zo’n € 1.000,-. De zonnepanelen gaan tot wel 30 jaar mee.

Voorstellen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaren moet u met een korreltje zout nemen.

Als je jouw spaargeld niet wilt aanwenden voor de aanschaf van een zonne-energie installatie, kun je tegen heel gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds. (www.energiebespaarlening.nl)

De overheid stimuleert investeringen in zonne-energie installaties.) De rente is minder dan 2%, looptijd 10 jaar.

Huren is financieel niet interessant. Je mist bijvoorbeeld de btw-teruggave, waardoor het systeem sowieso al 21% duurder wordt. Daarom biedt OptimaSolar deze mogelijkheid niet aan.

Het beste alternatief voor huren is kopen met financiering. Omdat de looptijd van zo’n lening langer is dan de terugverdientijd van uw zonne-energie installatie, kom je altijd gunstiger uit.

Natuurlijk bij OptimaSolar. Wij hebben immers de installatie geleverd en geïnstalleerd. ‘Maar wat als OptimaSolar dan niet meer bestaat?’, vraag je je misschien af. Dan kun je terecht bij onze Nederlandse importeurs. U hoeft dus geen spoedcursus Chinees te gaan volgen…. Een gerust gevoel.

OptimaSolar vraagt particulieren om een aanbetaling van 20% te doen vier weken voordat de zonne-energie installatie wordt gemonteerd.

Bijna alle omvormers hebben de mogelijkheid om via een app op uw telefoon de stroomproductie in te zien.

En als uw installatie is voorzien van SolarEdge optimizers of micro-omvormers van Enphase, dan kun je zelfs per paneel de productie zien.

Ja, omdat de zonnepanelen licht omzetten in energie, kunnen ze ook energie opwekken op een bewolkte dag. Natuurlijk minder dan wanneer ze onder een brandende zon liggen, maar nog steeds voldoende om een zone-energie systeem rendabel te maken.

Zonnepanelen hebben een geschatte levensduur van meer dan 25 jaar. De levensduur van de omvormer wordt geschat op meer dan 15 tot wel 20 jaar.

Blauwe cellen worden gezaagd uit gegoten polykristallijn kristalbrokken, het rendement ligt tussen de 12% en 16%.

Zwarte cellen worden in het algemeen gemaakt van monokristallijn kristal en hebben een rendement tussen de 14% en 18%.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in energie, en het is daarom belangrijk dat de zonnepanelen voldoende schoon zijn. De hoeveelheid verlies is afhankelijk van de mate van vervuiling.

Het is aan te raden de installatie tijdens het schoonmaken uit te schakelen. Gebruik voor het schoonmaken een vochtig doekje. Absoluut geen schuursponsje!

Zonnepanelen hebben geen verder onderhoud nodig, omdat ze geen bewegende delen hebben.

De kans op blikseminslag wordt niet groter door zonnepanelen op je dak.

Als je al een bliksemafleider op je dak hebt, dan houden wij daar rekening mee bij het ontwerp. Zo zal er rekening worden gehouden met een afstand van minimaal 60 cm tussen de panelen en de bliksemafleider.

Het is verplicht (NEN1010) om het railsysteem waarin ze bevestigd zijn, te aarden. De zonnepanelen zijn dubbel geïsoleerd en hoeven niet geaard te worden.

In je eigen energiebehoefte voorzien middels het omzetten van zonlicht in stroom; hoe duurzaam wil je het hebben?

Per opgewekte kWh bespaar je het milieu 0,46 kg Co2. Een gemiddelde installatie produceert 3.150 kWh, en bespaart zo’n 1.450 kg Co2. Dit staat gelijk aan de Co2 uitstoot van een gemiddelde auto over 9.000 km.

Een aantal gemeenten hebben een eigen subsidieregeling voor duurzame energie. Controleer via http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ of dat in jouw gemeente ook het geval is.

Van overheidswege is in ieder geval wel geregeld dat u via de belastingdienst de betaalde btw op een zonne-energie installatie terug krijgt. OptimaSolar kan je hierin kosteloos begeleiden.

Slimme meters zijn in opkomst. De netbeheerder heeft als grote voordeel dat van afstand de meterstand is af te lezen. Vanwege dit efficiencyvoordeel zal de netbeheerder bijna altijd de meter vervangen door een slimme meter. Dit gebeurt kosteloos! Op de slimme meter kun je ook heel eenvoudig aflezen hoeveel stroom je teruggeleverd hebt.

OptimaSolar gebruikt alleen montagesystemen van de hoogste kwaliteit. Zij doorstaan moeiteloos de zwaarste stormen.

Eventuele storm- of hagelschade is gewoon verzekerd middels de opstalverzekering.

× Stel je vraag via whatsapp